Strona główna » Subkonta ZUS po zmarłym emerycie, co zrobić by dostać z ZUS wypłatę gwarantowaną

Subkonta ZUS po zmarłym emerycie, co zrobić by dostać z ZUS wypłatę gwarantowaną

Subkonta ZUS

by Magdalena Przybyło
4 minutes read
Subkonta ZUS po zmarłym emerycie, co zrobić by dostać z ZUS wypłatę gwarantowaną

Śmierć bliskiej osoby to trudny czas dla rodziny. W przypadku zmarłych emerytów, często pojawia się pytanie o to, co dzieje się z ich zgromadzonymi środkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Jednym z elementów, o którym należy pamiętać, jest możliwość ubiegania się o tzw. wypłatę gwarantowaną z subkonta ZUS. W tym artykule wyjaśniamy, jak przebiega ten proces i co jest potrzebne, aby uzyskać te środki.

 

Zrozumienie roli subkonta ZUS

Subkonto w ZUS jest częścią systemu emerytalnego, gdzie zgromadzone są środki z drugiego filara. Po śmierci osoby, która była ubezpieczona, zgromadzone na tym koncie środki mogą zostać przekazane uprawnionym osobom.

Kto może otrzymać środki z subkonta?

O wypłatę zgromadzonych środków mogą ubiegać się członkowie najbliższej rodziny zmarłego, czyli:

  • małżonek,
  • dzieci (w tym również dzieci przyjęte na wychowanie przed osiągnięciem przez nie pełnoletności),
  • rodzice,
  • osoby faktycznie pozostające na utrzymaniu zmarłego.

Procedura ubierania się o wypłatę z subkonta ZUS

Aby rozpocząć proces ubiegania się o wypłatę z subkonta ZUS po zmarłym emerycie, należy:

  1. Zgromadzenie dokumentacji: Potrzebne będą dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy oraz fakt śmierci ubezpieczonego (akt zgonu).
  2. Wypełnienie wniosku: Należy wypełnić specjalny wniosek o przekazanie środków z subkonta, który dostępny jest na stronie internetowej ZUS lub w jego placówkach.
  3. Złożenie wniosku: Wnioski można składać osobiście, przez upoważnioną osobę, listownie lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Akt zgonu zmarłego ubezpieczonego,
  • Dokumenty tożsamości wnioskodawców,
  • Dowody na potwierdzenie zależności finansowej od zmarłego (jeśli dotyczy).

Warunki uzyskania wypłaty gwarantowanej

ZUS przewiduje możliwość wypłaty tzw. wypłaty gwarantowanej, jeżeli wartość środków na subkoncie jest niższa niż minimalna emerytura pomnożona przez 12. Procedura ta jest stosowana, gdy nie zostaje uruchomiona renta rodzinna lub gdy suma renty rodziny byłaby niższa od sumy wypłaty gwarantowanej.

Komu należą się pieniądze z subkonta ZUS po zmarłym emerycie?

Subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) to część kapitałowa emerytury, która gromadzi środki przekazywane z naszych składek emerytalnych.

W przypadku śmierci osoby, która jeszcze nie przeszła na emeryturę, ale osiągnęła wiek emerytalny lub byłaby uprawniona do emerytury z powodu niezdolności do pracy, zgromadzone środki są dziedziczone przez uprawnionych spadkobierców.

Obejmują oni małżonka, dzieci, wnuki, a czasami nawet rodziców zmarłego, jeśli byli od niego zależni finansowo.

Co zrobić, by dostać z ZUS wypłatę gwarantowaną?

Aby otrzymać środki z subkonta zmarłego, należy złożyć wniosek o wypłatę środków z konta oszczędnościowego w ZUS. Wniosek taki powinien być złożony przez spadkobierców pierwszej grupy, czyli małżonka, dzieci, a także przez osoby, które były zależne od zmarłego.

Wniosek musi zawierać odpowiednie dokumenty, takie jak akt zgonu, dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub zależność finansową od zmarłego.

Wypłata gwarantowana z ZUS: kiedy prawa do niej wygasają

Prawa do wypłaty gwarantowanej nie wygasają automatycznie po śmierci emeryta. ZUS przechowuje środki na subkoncie zmarłego przez 10 lat od daty śmierci, po czym, jeżeli nikt nie zgłosi się po te środki, mogą one przepaść. Dlatego ważne jest, aby spadkobiercy zgłosili się do ZUS jak najszybciej po śmierci osoby uprawnionej.

Jak długo po rozpoczęciu wypłaty emerytury ZUS nie zamyka subkonta

ZUS nie zamyka subkonta automatycznie po rozpoczęciu wypłaty emerytury. Subkonto jest zamykane dopiero po wypłaceniu całkowitej kwoty zgromadzonej na koncie, czyli po zrealizowaniu wszystkich przysługujących emeryturze wypłat, lub w przypadku śmierci emeryta – po wypłacie środków uprawnionym spadkobiercom.

 

Wypłata gwarantowana: komu ZUS ją przekaże, ile to będzie pieniędzy

Wypłata gwarantowana z subkonta ZUS przysługuje osobom, które były zależne od zmarłego emeryta. ZUS dokonuje wypłaty jednorazowo całej kwoty zgromadzonej na subkoncie.

Wysokość środków zależy od kwoty, jaką zmarły zdążył zgromadzić na swoim subkoncie, a także od przepisów regulujących procent udziału poszczególnych spadkobierców w dziedziczeniu tych środków.

Dokładne kwoty i szczegóły wypłat mogą różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji każdego zmarłego i jego spadkobierców, dlatego w celu uzyskania precyzyjnych informacji warto skontaktować się bezpośrednio z ZUS lub skorzystać z pomocy prawnej.

 

Czas oczekiwania na wypłatę

Czas oczekiwania na wypłatę środków z subkonta ZUS może różnić się w zależności od konkretnego przypadku i efektywności działania lokalnych jednostek ZUS. Zazwyczaj proces ten trwa od kilku do kilkunastu tygodni.

Co dalej po otrzymaniu środków?

Po otrzymaniu środków z subkonta ZUS, osoby uprawnione mogą je wykorzystać według własnego uznania. Nie ma określonych przepisów co do sposobu dysponowania tymi środkami, co daje pełną swobodę ich wykorzystania.

Polecane artykuły

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00